Το γραφείο μας κυρίως αναλαμβάνει

Ιούλιος 14, 2016

1) Την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

  • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης .
  • Μελέτη Ανελκυστήρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων.
  • Μελέτη Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.

2) Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου σε οικιακό και βιομηχανικό επίπεδο με τη χρήση λεβητών τελευταίας τεχνολογίας για μεγαλύτερη εξοικονόμιση.

3) Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων με ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΙδιαίτερη έμφαση δίνουμε στο Net Metering αλλά και σε αυτόνομα συστήματα ανάλογα με τις εκάστοτε τεχνοκοοικονομικές απαιτήσεις.

 Λοιπές υπηρεσίες που παρέχουμε:

Το γραφείο μας διαθέτει ενεργειακό επιθεωρητή και υλοποιεί ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ).Στα πλαίσια αυτά έχει διεκπεραιώσει πληθώρα έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον”

Στόχος μας και οδηγός για τη δουλεία μας είναι ο κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο συνδυασμός της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις προσιτές τιμές τους. Η συνεργασία μας με μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων (πολιτικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους) αλλά και με αξιόπιστα κατασκευαστικά συνεργεία  σε συνδυασμό με τη βαθιά επιστημονική γνώση του αντικειμένου μας μπορεί να εγγυηθεί την αποπεράτωση κάθε απλού αλλά και σύνθετου έργου κατά τον καλύτερο, άμεσο και οικονομικό τρόπο.

Με εκτίμηση,

Στούπας Παναγιώτης